Algemene voorwaarden

Overmacht
De organisatie van KiVaDa Gendringen is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden het programma geheel of gedeeltelijk af te lasten. Indien de organisatie van KiVaDa Gendringen om wat voor reden dan ook moet worden afgelast, zal geprobeerd worden het inschrijfgeld terug te geven.

Omgangsvormen: houding en gedrag
Deelnemers aan KiVaDa Gendringen dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen wordt aangesproken. Wanneer een deelnemer aan KiVaDa Gendringen zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële waarschuwing van een vrijwilliger van KiVaDa Gendringen krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere deelname aan KiVaDa Gendringen.


Aansprakelijkheid
KiVaDa Gendringen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van KiVaDa Gendringen.


Schade Kivada Gendringen
Indien deelnemers en/of vrijwilligers schade toebrengen aan eigendommen van KiVaDa Gendringen of mensen/organisaties die door KiVaDa Gendringen worden ingezet dan zal de organisatie van KiVaDa Gendringen de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.


Beeldmateriaal
KiVaDa Gendringen heeft het recht om beeldmateriaal te maken tijdens
de gehele KiVaDa week. Hierbij kunnen deelnemers en/of vrijwilligers worden vastgelegd en op de site & Facebook komen te staan voor promotionele doeleinden.